Forestry and Pulp & Paper Bearings

bluebanner-forestry-pulp-and-paper

 

The forestry and pulp and paper industry are conducive to harsh environments for greased bushings, producing a lot of dust and heat causing traditional bushings to frequently fail. This is not the case with Thordon polymer bearings. As an ideal replacement for greased bushings and roller bearings, Thordon grease free bushings can be found in numerous forestry and pulp & paper applications, including dewatering machines, lumbing sorting equipment and de-barking drums to name a few. Thordon bearings are a proven solution that increases the mean time between failures (MTBF), and as a result will significantly reduce maintenance costs and down time.

Use the Material Selection Guides below to determine which Thordon bearing grade is best for your application.

  • Eliminate grease & associated maintenance costs
  • Improved vibration /shock absorption
  • Improved reliability - reduced downtime costs
  • High abrasion resistance

 

Thumbnails 320x190_0005_SXL
 

Thordon SXL

Lựa chọn hàng đầu cho khả năng khởi động khô.

Hệ số ma sát khô thấp, thường 0.1-0.2.

Áp suất làm việc lên tới 10MPa (1450 psi).

Hoạt động trong điều kiện ướt hoặc khô.

Khả năng chống mài mòn, tải trọng động và rung động cao.

 

Thumbnails 320x190_0007_Composite
 

Composite (GM2401)

Được chế tạo đặc biệt để hoạt động trong môi trường nước có nhiều hạt mài.

Cứng hơn và ít nhất gấp đôi khả năng chống mài mòn của cao su.

Hệ số ma sát thấp hơn cao su.

Giảm thời gian bảo trì.

Bôi trơn bằng nước, không cần bôi trơn bằng dầu mỡ.

Dễ dàng lắp đặt.

 
Thumbnails 320x190_0006_PT80
 

PT80

Duy trì cơ tính tuyệt vời (trong nước) ở nhiệt độ cao.

Có thể chạy khô tương tự Thordon SXL nhờ khả năng tự bôi trơn.

Có các đặc điểm nổi bật của bạc Thordon hiện có.

Khả năng chống mài mòn cao.

Hệ số ma sát thấp.

Thumbnails 320x190_0004_Thordon ThorPlas-Blue pump bearings
 

ThorPlas-Blue

Có khả năng khởi động khô.

Hoạt động trong nước và hoá chất lên đến 80oC (176oF) và lên đến 110oC (230oF) khi hoạt động khô.

Là nhựa nhiệt dẻo, có khả năng chịu áp lực lên đến 45MPa (6527 psi).

Mòn rất ít trong môi trường có ít hạt mài

 
 

 

 
 

 

 


Documents