Tags: bạc bơm trục đứng

Total Information found 1 in 1 page

Cơ quan Năng lượng UAE mục tiêu chuyển đổi 60% bạc trục không dầu nhớt vào năm 2022.
08:18 - 16/08/2021
Cơ quan Năng lượng Dubai (DEWA) đang tiến gần hơn đến mục tiêu thay thế tất cả các ổ trục máy bơm công nghiệp bằng các giải pháp ổ trục bôi trơn bằng ...