SEASTAR SOLUTIONS

 

PRECISION STEERING

CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

NHỎ GỌN- DỄ DÀNG LẮP ĐẶT- TÍNH ƯU VIỆT CAO

OPTIMUS EPS

Optimus EPS – 5000 Series Inboard 40’-100’