RotaChock SlimLine

 

Trong trường hợp RotaChock tiêu chuẩn không phù hợp với không gian có sẵn giữa máy và bệ , RotaChock SL sẽ được sử dụng!

Với chiều cao tổng thể bắt đầu từ chỉ 20mm hoặc 13/16 ”phiên bản dòng mỏng sẽ phù hợp với hầu hết các ứng dụng phù hợp với retro trong khi vẫn cung cấp phạm vi điều chỉnh 10mm hoặc 3/8”.

Bảng chỉ số

 SL metric table 20-3-12.JPG