TEIGNBRIDGE-Thương hiệu số 1 thế giới

Năm 2003 Teignbridge trở thành một trong số ít các nhà sản xuất chân vịt đạt được chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 được công nhận bởi Det Norske Veritas (DNV) Đây là một mốc quan trọng mà công ty đã đạt được.  Nó cung cấp thêm bằng chứng về văn hóa hướng quy trình trong tổ chức sản xuất các sản phẩm phù hợp, chất lượng cao cho khách hàng của mình. Teignbridge đã đạt được một mốc quan trọng khác khi được công nhận tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2008
Chính sách chất lượng Teignbridge

Teignbridge Propellers cam kết cải thiện vị thế của mình như một nhà cung cấp toàn bộ dịch vụ cho ngành hàng hải bằng cách:

    Đáp ứng kỳ vọng của khách hàng,
    Liên tục cải tiến quy trình và sản phẩm,
    Khuyến khích sự tham gia của nhân viên trong cải tiến qui trình

Teignbridge cung cấp:

    Hiệu suất tàu tối ưu
    Giảm nhiễu
    Giảm rung
    Tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn
    Tuổi thọ lâu dài