Interlock

unnamed-file-213-570x570

Dräger Interlock® 7000

Dräger Interlock® 7000 là thiết bị khóa liên động đánh lửa bằng cồn (IID) Điều này ngăn cản một người dưới ảnh hưởng của rượu khởi động xe. Interlock® 7000 có thời gian khởi động nhanh, ngoài ra thiết bị có thể được trang bị camera, GPS và / hoặc dữ liệu di động chuyển mô-đun, theo yêu cầu khách hàng cụ thể.