Công ty TNHH Hàng Hải & Công Nghiệp Delta -Đại lý độc quyền thương hiệu Teignbridge tại Việt nam

Ông Đào Trung Dũng - GĐ Điều Hành Công ty TNHH Hàng Hải & Công Nghiệp Delta trong buổi ký kết chính thức là Đại lý độc quyền thương hiệu Teignbridge tại Việt nam.

 

Ý kiến của bạn