Bạc Thordon cho bơm trục đứng

Các cấp bạc dùng cho bơm trục đứng gồm có: XL, SXL, Composite (GM2401), Thorplas-Blue. Tùy vào từng vị trí: môi trường hoạt động, áp lực mà nó chịu tác động… mà ta lắp từng loại bạc phù hợp.

 - Thordon SXL đã được đưa vào trong rất nhiều các thiết kế bơm trục đứng, trong các thiết kế này nó có thể chạy khô trong thời gian hơn 1 phút với vận tốc lớn hơn vận tốc trên biểu đồ.

 - Thordon Composite hoạt động tốt trong môi trường nước có chứa nhiều hạt mài.

 - Thorplas chịu được tải trọng và nhiệt độ cao, tải trọng tối đa 45Mpa (6527psi)

vertical pump