news
DELTAMARIN Hội chợ Triển lãm Hàng hải Quốc tế INMEX
15:28, 05/04/2019
Từ ngày 27 đến 29 tháng 3 năm 2019 vừa qua tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế SECC, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. DELTAMARIN đã tham dự hội chợ ...